Hasznos információk
Sunday, 28 July 2013 09:29
There are no translations available.

Az összefoglalóban megjelölt határozatok közül az ítéletek anonimizált teljes szövege a www.birosag.hu honlapon, a "Bírósági Határozatok Gyűjteménye" menűpont alatt érhető el.
A végzések anonimizált másolata a Polgári perrendtartásról szóló, módosított 1952. évi III. törvény (Pp.) 119. § (7) bekezdése értelmében az eljárás jogerős befejezését követő három hónap eltelte után a bíróságnak fizetendő - oldalanként háromszáz forint, de határozatonként legalább ötezer forint díj ellenében - a Legfelsőbb Bíróság Polgári kezelőirodájánál igényelhető.

 

Bírósági Határozatok Gyűjteménye Tárgyszavak
Gfv. VII.30.220/2012/6. számú határozat

- pénzügyi lízing

- felszámolási kényszeregyezség

Gfv. VII.30.340/2012/5. számú határozat

- vitatott követelés

- peresített követelés

Gfv. VII.30.320/2012/9. számú határozat

- a Cstv. 40. § (1) bekezdésében és 49.§ (5) bekezdésében meghatározott tényállások egymáshoz való viszonya

- a Cstv. 49.§ (5) bekezdésére és a Ptk. szabályaira alapított kereseti kérelem viszonya

- az értékesítés fogalma

- az értékesítés jogkövetkezménye a fennálló jogokon

Gfv. VII.30.236/2012/5. számú határozat

- határokon átnyúló eljárás                  - biztosított követelés

- joghatóság                                        - 1346/2000/EK rendelet

- Európai Unió                                      - Brüsszel I. rendelet

- 44/2001/EK rendelet                         - nemzetközi magánjog

- óvadék

Gfv. VII.30.107/2012/6. számú határozat

- nem az adós tulajdonában álló vagyontárgyak

- felszámoló általi értékesítés

 

Fogalomtár

Ismertető a végelszámolásról Hitelező a felszámolási eljárásban
Ismertető a Csődeljárásról