ASSET Insolvency Kft.
Tanácsadás

Szakembereink a következő területeken is biztosítják ügyfeleink igényeinek teljeskörű kiszolgálását.

Folyamatos és éves könyvvizsgálatra való felkészítés

Számviteli rendszer felülvizsgálata

Pénzügyi kimutatások átvilágítása

Hitelezői képviselet

Menedzsment jelentések készítése


Beruházások gazdasági elemzése, tervezése

Stratégiai tervezés, költségvetések készítése, előrejelzések és ellenőrzés

Gazdasági jogszabályok változásával kapcsolatos tájékoztató anyagok elkészítése


Bővebben...
 
Hasznos információk
2013. július 28. vasárnap, 09:29

Az összefoglalóban megjelölt határozatok közül az ítéletek anonimizált teljes szövege a www.birosag.hu honlapon, a "Bírósági Határozatok Gyűjteménye" menűpont alatt érhető el.
A végzések anonimizált másolata a Polgári perrendtartásról szóló, módosított 1952. évi III. törvény (Pp.) 119. § (7) bekezdése értelmében az eljárás jogerős befejezését követő három hónap eltelte után a bíróságnak fizetendő - oldalanként háromszáz forint, de határozatonként legalább ötezer forint díj ellenében - a Legfelsőbb Bíróság Polgári kezelőirodájánál igényelhető.

 

Bővebben...
 
Felszámolás

A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők 1991. évi XLIX. törvényben (Csődtv.) meghatározott módon kielégítést nyerjenek.

Az adós az a gazdálkodó szervezet, amely tartozását (tartozásait) az esedékességkor nem tudta vagy előreláthatóan nem tudja kiegyenlíteni.

Hitelező a felszámolási eljárásban - a felszámolás kezdő időpontjáig - az, akinek az adóssal szemben jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági határozaton (végrehajtható okiraton) alapuló, nem vitatott vagy elismert, lejárt pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van.  Továbbá a csődeljárásban az is, akinek a csődeljárás kezdő időpontjában még le nem járt, de elismert pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van; a felszámolás kezdő időpontja után hitelező mindenki, akinek az adóssal szemben pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van (ideértve a bankgaranciából, biztosítói garanciából vagy biztosító által kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényből származó, függő követeléseket is, amelyeknek beállta és esedékessége még bizonytalan), amennyiben az említett követeléseket a felszámoló nyilvántartásba vette.

Bővebben...
 
Reorganizáció


Apadó árbevétel?

Sorvadó profitabilitás?

Szűkülő piaci lehetőségek?

Emelkedő fluktuáció?

Termelékenység csökkenés?

Bármelyik fenti kérdésre adott pozitív válasz egy kialakuló válság előjele lehet, mely külső, a vállalkozástól független, vagy belső, a vállalkozás szervezetén belüli okokra vezethető vissza.

Bővebben...
 
Jogszabály mutató

A legfontosabb általános jogszabályok:

Bővebben...